AKADEMIE MOUDROSTI PRAXE

prakticky, smysluplně a eticky

Akademie moudrosti praxe je společnost, která má záměr poskytovat kvalitní, primárně dlouhodobé vzdělávací programy blízké konceptu moudrosti praxe. Vnímáme zájem a potřeby lidí učit se nikoli odděleně teorii od praxe, ale právě touhu po novém přístupu ke vzdělávání, kde základem je nosný mezilidský vztah mezi učitelem a žákem.

"Moudrost praxe je produktem protnutí teorie a praxe. Je výsledkem převedení teorií do aktuálního kontextu zprostředkovaného skrze osobní sdělení."  (Chu a Tsui, 2008)

HODNOTY

VZTAH - na prvním místě je pro nás to, co nazýváme nosným mezilidským vztahem. Vztah k člověku, lidem, společnosti. Vztah k profesím, které se snaží učinit tento svět moudřejším a lepším.

PROFESIONALITA - učíme, co umíme s důrazem na integraci zkušeností a vědomostí.

ETIKA - je východiskem, referenčním bodem a klíčovým aspektem našeho snažení.

MOUDROST - porozumění a pochopení vycházející z vlastní zkušenosti.


SOUCIT A EMPATIE - se sebou, s ostatními i společností.


"Skrze konfrontaci s lidským utrpením vidíme skutečná rizika života člověka, díky čemuž jim můžeme předcházet a věnovat energii skutečně důležitým věcem. Díky vědomí bolesti a zoufalství v životě lidském můžeme nabýt většího pochopení pro lidská selhání skrze naši empatii a dosahovat tak léčivého soucitu..."    (Horák, 2023)